Güneş Enerjisi Üreten Sistemlerin Proje ve uygulamaları
Güneş enerjisinden elektrik üretimi sınırsız bir potansiyele sahip, temiz, verimli bir yenilenebilir enerjidir.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi için talep arttıkça PV (photovoltaic) sistem maliyetleri de aynı oranda düşmektedir.

Solar enerji üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler güneş enerjisinden elektrik üretimini kuzey iklimlerinde bile verimli hale getirmiştir. Türkiye’nin en kötü güneş alan yeri mukayese edildiğinde 2008’de 5 GWp kapasiteye sahip olacak olan Almanya’nın en iyi güneş alan bölgesinden daha çok güneş almaktadır. Türkiye Avrupa’nın en cok güneş alan 2. ülkesidir, boyutu itibarı ile almış olduğu enerji Avrupa’nın en büyük potansiyeline sahiptir.

Fosil yakıt kirliliği ve küresel ısınmanın maliyetlerini de hesaba kattığımızda güneşten enerji üretimi son derece verimlidir. PV sistemler elektrik enerjisini CO2 emisyonu olmadan üretir.

Bütün bunlar ülkemizde güneşten enerji üretiminin son derece parlak bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor

NİM İNŞAAT bu alanda da gelişmeleri takip etmekte, bu alanda ihtiyaç duyan müşterilerine gerek proje gerek uygulama alanlarında her türlü desteği sağlamaktadır.

Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi ve teknolojileri
Rüzgâr enerjisinin doğada bedava bulunmasına karşın, rüzgâr sistemlerinin pahalı olması üretilen enerjinin maliyetini artırmaktadır. Tesis maliyetinin fazla olmasına rağmen kurulduktan sonraki masrafları çok az olduğu için ürettiği elektriğin birim maliyeti çok düşüktür. Rüzgâr enerjisi tükenmeyen, yakıt gereksinimi olmayan, çevresel etkileri en az olan emniyetli, gelecek nesilleri etkilemeyen bir enerji kaynağıdır. Pek çok avantajları yanında kurulması sırasında görsel ve estetik olarak kişileri ve çevreyi etkilemesi, gürültü oluşturması, kuş ölümlerine neden olması, haberleşmede parazitler meydana getirmesi gibi dezavantajları vardır.

Rüzgar enerjisinin diğer bir sakıncalı yönü ise mutlaka şebekeye bağlı çalışma ve herbir türbine yükseltici trafo konma zorunluluğudur. Kapasite kullanım verimi de ancak % 30 kadardır. Rüzgar esmediği zaman üretim duracağından rüzgar enerjisi ancak termik ve hidrolik santrallere ek olarak ya da kombine şekilde güvenilir elektrik enerjisi
kaynağı olarak görülmelidir.

Güneş Enerjisi ile ısı enerji üretimi ve teknolojileri
Doğal sirkülâsyonlu olarak çalışan sistemin çalışması için herhangi bir pompa v.b.gibi aletler veya makineler kullanılmaz. Kapalı devre olarak çalışan kolektörün içerisinde bulunan ısıtıcı sıvı akışkan güneşin etkisi ile ısındığından yoğunluğu azalır ve yükselmeye başlayarak depoyu çevreleyen gömleğin bulunduğu kısma gelir. Burada ısısını kullanım suyuna aktaran ısıtıcı akışkan, soğuyarak ve yoğunluğu azalarak tekrar kolektörlere dönmektedir. Bu hareket güneşlenme olduğu sürece devam etmekte ve kullanılan suyu ısıtmaktadır. Bu sistemde; soğuk su direk olarak şebeke basıncına bağlıdır. Sistem şebeke suyunun basıncında çalışır. Sistemden alınan sıcak suyun basıncı şebeke suyunun basıncına eşdeğerdir. Basınçlı sistemlerin çalışma prensibine göre; deponun içindeki su ısındıkça basınç artar, yüksek basınçta su sıcaklığı daha yüksek sıcaklıklara erişir. Ve maksimum sıcaklık elde etmiş olur.

Türkiye’de özellikle ege ve akdeniz bölgelerinde güneş enerjisi ile sıcak su elde etme yöntemlerindendir. Bu bölgelerde hemen hemen her evin çatısında kurulmuş bir erenji sistemi görebilirsiniz. Kullanımının ve üretiminin oldukça yaygınlaşmış olması bu bölgelerde büyük bir enerji tasrrufu sağlamaktadır.