Vizyonumuz

Değerlerimiz ve İş İlkelerimiz.

  • Müşteri memnuniyetini herşeyin üzerinde tutmak.
  • Değişime ve gelişime açık olmak.
  • Yaptığı işte en iyisini gerçekleştirdiğine dair inançlı ve hevesli olmak.
  • En önemli Sermayemizin insan kaynağı olduğunu unutmamak.
  • Sürekli gelişmek için fon, maddi kaynak ve nitelikli iş gücü yaratmak.
  • İşimizle ilgili üstün bir etik ve moral anlayışa sahip olmak.
  • Şirketimizin iş kültürünun, itibarının ve ideallerinin, kişisel kazançlarımızın önünde geldiğini bilmek.
  • Ast-üst ilişkilerinde hoşgörü, demokrasi ve ideallere saygı göstermek.